Тадқиқотнинг мазкур тури истеъмолчилар ва мақсадли аудитория ҳақида кенг кўламли маълумотларни тўплашни кўзда тутади. Бундай тадқиқот ўтказилганда ҳужжатлар, истеъмолчиларнинг таҳлили қўлланилади, сўровлар ўтказилади, уларнинг реал ҳаёт ва ижтимоий тармоқлардаги ҳаётлари кузатуви амалга оширилади.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.